De certificaten

De Certifi-wat?

Korte uitleg over keurmerken en certificaten. Over regels, afspraken en controles. Goed voor consument, producent én het milieu. Hoogwit recycled en Natuurwit recycled hebben beiden een hele lijst certificaten. We geven ze graag op een rij met meer uitleg voor wie wil.


​Hoogwit recycled

 • 100% - recycled pulp
 • FSC®
 • Europees Ecolabel – n° AT/011/002
 • ISO 9001 (internationale norm voor kwaliteitsbeheer)
 • ISO 14001 (internationale norm voor milieubeheer)
 • ISO 18001-OHSAS (internationale norm voor gezondheids- en veiligheidsbeheer)
 • Nordic Ecolabel (Noric Swan)

Natuurwit recycled

 • 100% - recycled pulp
 • FSC®
 • Europees Ecolabel – n° AT/011/002
 • Blauer Engel label
 • ISO 9001 (internationale norm voor kwaliteitsbeheer)
 • ISO 14001 (internationale norm voor milieubeheer)
 • ISO 18001-OHSAS (internationale norm voor gezondheids- en veiligheidsbeheer)
 • Nordic Ecolabel (Nordic Swan)

Over de certificaten

Fsc Logo staand

FSC®

De Forest Stewardship Council® (FSC) is een internationale non-profit organisatie die in 1993 werd opgericht door boseigenaars, hout- en papierbedrijven, sociale bewegingen en milieuorganisaties. FSC streeft naar een verantwoord bosbeheer wereldwijd, volgens strikte sociale, ecologische en economische criteria.

Een FSC label of claim op een hout- of papierproduct garandeert dat het product afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen en/of bijdraagt aan het verantwoorde beheer van onze bossen (bv ook door recyclage). Het gebruik van FSC claims of labels is aan strikte regels en controle onderworpen.

De strenge eisen van het FSC label en haar geloofwaardigheid worden breed erkend. Het FSC label is het enige label in zijn soort dat ondersteund wordt door milieuorganisaties zoals WWF en Greenpeace, alsook door sociale en economische factoren. Op vlak van het aantal bedrijven dat actief bezig is met FSC certificering, is het FSC systeem zowel in België als wereldwijd het grootste.

Ook Maes natuurlijk ondergaat elk jaar deze strenge controle en is sinds 2008 FSC gecertificeerd.


Ecolabel

Het Europees Ecolabel

Het Europees Ecolabel (EU Ecolabel), of De Bloem, is het Ecolabel dat is erkend door alle landen van de Europese Unie, maar ook door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Dit vrijwillig label, dat in 1992 werd ingevoerd door een verordening van de EU (Verordening (EEG) nr. 880/92), is er beetje bij beetje in geslaagd zich op te werpen als referentie bij de steeds talrijker wordende gebruikers die milieuvriendelijker producten willen kopen en op die ma- nier willen bijdragen tot minder vervuiling.

De Bloem heeft volgens het huidige reglement tot doel de negatieve effecten van productie en verbruik op het milieu, de volksgezondheid, het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen te verminderen. Het systeem is erop gericht om via het EU Ecolabel het gebruik te bevorderen van producten met een hoog milieuprestatieniveau.


Blue Angel

Blue Angel

Dit Duitse label (het Duitse opschrift luidt: Jury Umweltzeichen, Der Blaue Engel) geeft aan dat het product op de belangrijkste milieuaspecten minder milieubelastend is dan soortgelijke producten. De toekenning gebeurt door een onafhankelijk Duits certificeringsorgaan. Het label geeft aan dat het papier voor 100% vervaardigd is uit postconsumptie gerecycleerde vezels en dat het niet met chloor gebleekt is. Daarnaast is een reeks schadelijke stoffen verboden in het productieproces.

Iso 14001

ISO 14001

Wereldwijde norm voor milieumanagement. Methode om milieuactiviteiten volgens vaste procedures te organiseren. Doel is om voortdurende verbeteringen te realiseren op het gebied van duurzaamheid.


Iso 9001

ISO 9001

Internationale norm voor kwaliteitsmanagement


ISO 50001

Internationale norm voor energiemanagement


Ohsas 18001

OHSAS 18001

Internationale norm voor gezondheids- en veiligheidsbeheer.

Stelt de criteria vast waaraan een goed veiligheidsmanagementsysteem moet voldoen. De certificering wordt toegepast door organisaties die arbeidsrisico’s effectief willen beheersen.


Napm

NAPM

National Association of Paper Merchants.

Label dat wordt toegekend aan papiersoorten die voor minstens 50% uit gerecycleerde vezels worden gemaakt. NAPM is sinds 1920 de federatie van papiergroothandelaren in het Verenigd Koninkrijk.


EMAS

Eco-Management and Audit Scheme.

Het milieubeheer- en milieuauditsysteem is een Europees systeem dat organisaties in staat stelt om er zich op vrijwillige basis toe te engageren te evolueren en hun prestaties te verbeteren inzake milieu. Vergelijkbaar met ISO 14001.


Din

DIN

Duitse nationale normeringsinstantie


Nordic Swan

Nordic Swan (Miljömärkt)

Nordic Swan is een Scandinavisch label voor ecologische producten, opgericht in 1989. Nordic Swan garandeert dat de productie op milieuvriendelijke wijze gebeurt. Verder gelden er kwaliteitsvereisten voor de producten.

Het label wordt beheerd door de Nordic Ecolabelling Board. Dat bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende Scandinavische overheden, die via het label duurzame consumptie willen promoten.